Sikkerhedsmeddelelse fra KAC og Apollo

Oktober 20, 2020

Vigtig sikkerhedsmeddelelse fra KAC Alarm Company Ltd: Manuelt alarmtryk, Flexiglas

Vi har modtaget en meddelelse fra KAC Alarm Company vedrørende deres Flex alarmtryk. KAC har konstateret et problem med KAC alarmtryk, når der trykkes på Flexi-elementet. I nogle tilfælde falder Flexi-elementet ikke ned og udløser alarmen ved første tryk, sådan som det er hensigten. Det kan udgøre en risiko for brandsikkerheden. De omhandlede enheder er fremstillet i perioden 27. juli til 7. september 2020 og kan identificeres ved fremstillingskoder i intervallet 2031 til 2036, der er angivet på emballagen eller på mærkaten på bagsiden af produktet. Dette kræver omgående og lovpligtig handling

De omfattede modeller kan identificeres ved, at modelnummeret inkluderer et "F" efter følgende princip:

Manuelle alarmtryk:  M**-*****F-****

Vandtætte alarmtryk: W**-*****F-***


Du er identificeret som en mulig kunde, der kan have købt et af de omfattede Flexi alarmtryk. Vedhæftede sikkerhedsmeddelelse fra KAC vedrørende problemer med Flexi alarmtryk indeholder en detaljeret vejledning i, hvordan du kan konstatere, om dit produkt er omfattet, og hvordan Flexi-elementet eller alarmtrykket kan udskiftes.

Vigtig sikkerhedsmeddelelse fra KAC Alarm Company Ltd: Manuelt alarmtryk, Flexiglas

Vi bekræfter, at KAC Alarm Company har foretaget de nødvendige udbedrende tiltag, og enheder solgt via ADI Global Distribution fra den 5. oktober og frem er ikke omfattet af problemet.
 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din lokale salgs kontakt hos ADI Global Distribution.






October 22, 2020

Vigtig sikkerhedsmeddelelse fra Apollo Fire Detectors Ltd: Manuelt alarmtryk, Flexiglas

Vi har modtage en meddelelse fra Apollo Fire Detectors Ltd vedrørende deres Apollo alarmtryk (KAC-version). Apollo har konstateret et problem med Apollo alarmtryk, når der trykkes på Flexi-elementet. I nogle tilfælde falder Flexi-elementet ikke ned og udløser alarmen ved første tryk, sådan som det er hensigten. Det kan udgøre en risiko for brandsikkerheden. De omhandlede enheder er fremstillet i perioden 27. juli til 7. september 2020. 

Dette kræver omgående og lovpligtig handling.

De fejlbehæftede produkter kan identificeres ved Apollo datokoden (YYMMDD), der fremgår af produktmærkaten eller af emballagen i feltet LOT. De relevante koder er:



De fejlbehæftede produkter er alle Apollo manuelle alarmtryk fremstillet af KAC i den nævnte periode, der har et "100" foranstillet i koden - 5*100-***

Du er identificeret som en mulig kunde, der kan have købt et af de omfattede Flexi alarmtryk. Vedhæftede sikkerhedsmeddelelse fra Apollo Safety vedrørende problemer med Flexi alarmtryk indeholder en detaljeret vejledning i, hvordan du kan konstatere, om dit produkt er omfattet, og hvordan Flexi-elementet eller alarmtrykket kan udskiftes.

Säkerhetsmeddelande från Apollo - Klik Her For Mere information

Vi bekræfter, at Apollo Fire Detectors Ltd har foretage de nødvendige udbedrende tiltag, og enheder solgt via ADI Global Distribution fra den 5. oktober og frem er ikke omfattet af problemet..


Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din lokale salgskontakt hos ADI Global Distribution.

Form Title

Form

Section 3 - Title Text

Subtitle Text

Speaker 1 - Text

Speaker 2 - Text

Speaker 3 - Text

Speaker 4 - Text